Folosim metode ecologice

Catina are putine boli si daunatori. Presiunea ecologica redusa a acestora, toleranta ridicata a speciei, impreuna cu capacitatea plantei de a fixa azotul atmosferic, fac posibila o pomicultura fara fertilizatori si mai ales fara pesticide de sinteza, ceea ce cu greu se poate realiza la alte specii de pomi sau arbusti fructiferi. Cultura catinei este una eminamente ecologica, prietenoasa cu mediul, perfect realizabila in practica, usor de adoptat de cultivatori, cu conditia respectarii unor verigi tehnologice elementare.

Agricultura ecologică este tipul de agricultură care se bazează pe principiile agriculturii practicate de mii de ani, în armonie cu mediul înconjurător.
- Fără folosirea substanţelor chimice de sinteză (îngrăşăminte chimice, pesticide, hormoni, antibiotice şi E-uri), în agricultura ecologică fiind total interzise organismele modificate genetic.
- Trasabilitatea oferă posibilitatea consumatorilor şi organelor de control să verifice originea ingredientelor dintr-un aliment.
- Este singurul sistem de agricultură care este supus inspecţiei şi certificării, fermierul se obligă să respecte regulile impuse agriculturii ecologice, să efectueze în cadrul fermei toate înregistrările operaţiunilor desfășurate și să se supună controlului inspectorilor prin vizite anunțate și neanunțate.

În funcţie de ţară sunt utilizate mai multe denumiri pentru agricultura ecologică, astfel:
- România, Grecia, Italia - agricultură ecologică
- Franţa, Ungaria - agricultură biologică
- Anglia, SUA - agricultură organică
- în Germania sunt utilizaţi doi termeni: agricultura ecologică şi agricultură bio

Principalele obiective ale agriculturii biologice, aşa cum sunt precizate de către Federația Internațională a Mișcărilor de Agricultură Organică (IFOAM), sunt următoarele:
- Obținerea produselor agricole cu valoare nutritivă ridicată, în cantităţi suficiente;
- Aplicarea unor metode de lucru compatibile cu mediul înconjurător (,,după natură"), în locul încercării de dominare a naturii;
- Potenţarea şi cuprinderea ciclurilor biologice într-un sistem în care un rol important revine microorganismelor, florei şi faunei solului;
- Menținerea şi ameliorarea durabilă a fertilităţii solului;
- Utilizarea,cât mai mult posibil, a resurselor reînnoibile pe plan local;
- Asigurarea unor condiții optime de viaţă pentru toate speciile de animale, care să le permită exteriorizarea comportamentului lor specific;
- Evitarea oricăror forme de poluare ce pot rezulta din tehnicile agricole;
- Menţinerea diversităţii genetice a sistemelor agrare, a mediului lor, inclusiv protejarea plantelor şi animalelor sălbatice;
- Asigurarea pentru producătorii agricoli a unor condiții satisfăcătoare de viață, a unei retribuții corespunzătoare şi a unui mediu sănătos de lucru;

Avantajele agriculturii ecologice sunt urmatoarele:
- Alimente de calitate cu gust, miros și consistență autentice.
- Protejează sănătatea umană în general și în special a copiilor și vârstnicilor.
- Cererea de produse ecologice certificate este în continuă creștere atât în România cât și în toate țările lumii.
- Prețul alimentelor certificate ecologic întotdeauna este mai mare decât al alimentelor similare obținute în sistemul convențional.
- Agricultura ecologică este în armonie cu mediul înconjurător, îmbunătățește calitatea solului, nu poluează apa freatică, asigură circuitul natural al elementelor nutritive în cadrul fermei reducând poluarea.
- Protejează biodiversitatea speciilor de plante și animale.
- Condiţiile pedoclimatice din ţara noastră avantajează agricultura ecologică
- Agricultura ecologică beneficiază de fonduri speciale de sprijin financiar acordate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Dezavantajele agriculturii ecologice sunt:
- Obținerea de producții mai mici în comparație cu sistemul de agricultură convențional.
- Lucrări de îngrijire suplimentare atât pentru plante cât și pentru animale.
- Realizarea unei documentații suplimentare pentru realizarea produselor în cadrul fermei ecologice.
- Cheltuieli suplimentare cu certificarea producției ecologice.